Wat is F3A?


F3A is een indeling in de internationale modelvliegsport zoals deze beschreven is in de sportingcode (reglement radio bestuurd motor aangedreven precisie kunstvlucht) van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI).

F (radio bestuurd) 3 (motor aangedreven) A (precisie kunstvlucht).

In deze tak van sport is het de "kunst" de voorgeschreven figuren zo perfect mogelijk uit te voeren met een constante snelheid en op gracieuze wijze.

Alle figuren worden beoordeeld door  een 5 tal juryleden elk voorzien van een schrijver deze noteert de punten voor het jurylid zodat hij zich kan concentreren op het beoordelen van de figuren.

Men begint het figuur met een cijfer 10 en zal voor elke fout minimaal 1 tot meerdere punten aftrekken afhankelijk van de fout. 

Kunstvlucht vliegen is een uitdagende tak van onze sport, het vereist discipline en doorzettingsvermogen. U leert kennis op te doen van het afstellen van uw model en u vliegniveau zal stijgen naar mate u langer traint.

De piloot vliegt de op de aresti afgebeelde figuren en voert deze volgens de figuur omschrijving in de sportingcode uit.

Wat is Aresti?

 

Aresti is te omschrijven als een soort van steno dat gebruikt wordt bij kunstvlucht vliegen. 

Aerobatic vliegers hebben altijd het probleem gehad hoe ze hun vluchten op een duidelijke en eenduidige manier op papier konden zetten. Tot de vijftiger jaren waren er vele persoonlijke stijlen en manieren. Sommigen hiervan begonnen op nationaal niveau ingang te vinden, maar er was nog steeds geen internationale overeenstemming over de manier van noteren.

Francois D'Huc Dressler uit Frankrijk publiceerde in 1955 en 1956 een systeem in Aviasport en Aeronautics. Dit systeem was in algemeen gebruik tot en met 1962, ondanks Dresslers overlijden in 1957. Maar in 1961 verscheen onder de titel 'Sistema Aresti' een nieuw boek van de Spaanse kolonel Jose Luis de Aresti Aguirre.

Aangezien de Wereldkampioenschappen van 1964 in Aresti’s vaderland Spanje werden gehouden werd dit systeem in 1963 door de CIVA tot standaard voor deze wedstrijd verheven. Dit systeem gebruikte niet alleen een serie basissymbolen waarmee duizenden combinaties van mogelijke figuren konden worden weergegeven, maar het kende aan elke figuur ook een moeilijkheidsgraad toe, zodat een objectieve vorm van jureren mogelijk werd. In zijn latere vormen bevatte de Aresti Dictionary echter meer dan 15.000 figuren, waardoor het toch een te omvangrijk en onhandig te hanteren instrument werd.

In het midden van de tachtiger jaren installeerde de CIVA een werkgroep om Aresti’s creatie te rationaliseren en vereenvoudigen, zodat het gemakkelijker te gebruiken zou zijn en zou voldoen aan de eisen en het niveau van internationaal wedstrijdvliegen zoals dat zich tot die tijd ontwikkeld had. In deze werkgroep hadden leden uit Zuid-Afrika, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Polen, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk zitting.

Hun aanbevelingen werden door de CIVA aangenomen en in 1987 gepubliceerd als de FAI Aerobatic Catalogue. Deze catalogus wordt jaarlijks door de CIVA geëvalueerd en wordt onderhouden als een up-to-date referentie, die nu in elektronische vorm voor iedereen vrijelijk beschikbaar is. Het systeem wordt nu wereldwijd gebruikt als de basis voor alle wedstrijden. In 2002 werd het hernoemd als de FAI Aresti Aerobatics Catalogus als erkenning van kolonel Aresti’s grootse contributie aan de sport van het kunstvliegen.

Hieronder een verklaring van veel gebruikte symbolen;


De organisatie & subcommissie

 

De autoriteit van onze sport is in Nederland de afdeling modelvliegsport van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en in internationaal verband de afdeling aeromodelling van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) welke is aangesloten bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

 

Wat doet de Subcommissie ?

  • Het organiseren van wedstrijden t.b.v. het Nederlands kampioenschap radio bestuurde kunstvlucht in de klasse F3A-A/B/C, F3P-A/B/C/AM en F3A-X.

  • Het in de breedte stimuleren van de radio bestuurde kunstvlucht. Dit willen wij bereiken door:

  • Het enthousiasmeren en stimuleren van modelvliegers om kunstvlucht te gaan vliegen.

  • Het geven van clinics op model vliegclubs, ook clubs die niet bij de KNVvL zijn aangesloten.

  • Het organiseren van een jaarlijkse jurycursus.

  • Het promoten van onze sport in de media en op evenementen.

  • Het up to date houden van de officiële website (http://www.f3a.nl).

 

Uit wie bestaat de Subcommissie en wie doet wat ?

 

Voorzitter:

 

Haijo Berendse

 

  • Is het eerste aanspreekpunt voor KNVvL aangelegenheden.

  • Treedt op als aanspreekpunt voor juryleden, zowel internationaal als nationaal.

  • Deelt juryleden in en organiseert jaarlijks de jurycursus.

  • Is (eind) verantwoordelijk voor de organisatie en de wedstrijdleiding.

  • Draagt zorg voor de correspondentie m.b.t. de nationale en internationale wedstrijden.

  • Draagt zorg voor de invoer en vertaling van nieuwe wedstrijdprogramma's.

 

Secretaris:

 

Ton Goede

 

  • Is het tweede aanspreekpunt voor KNVvL aangelegenheden.

  • Treedt op als tweede aanspreekpunt voor juryleden, zowel internationaal als nationaal.Financiën:

 

Henk Penterman

 

  • Beheert de financiën van de F3A, betaling naar clubs, juryleden en inschrijfgelden.

  • Draagt zorg voor een jaarlijks financieel overzicht en rapportage aan KNVvL.

 

Coördinatoren F3A A/B/C:

 

Ferry van Meerkerk, Roy Oostema en Ton Goede

 

  • Coördineren met de clubs de wedstrijddagen voor de F3A A/B/C wedstrijden.

  • Dragen zorg voor organisatie van de F3A A/B/C wedstrijden.

  • Nemen actief deel aan besluitvormingsprocessen en vergaderingen van de subcommissie.

  • Ontplooien initiatieven en activiteiten m.b.t kunstvlucht in Nederland.

 

Coördinatoren F3P-A/B/C en AM:

 

Winfried de Vries en Dick van der Vecht

  • Coördineren met de vliegers en gemeenten (huur t.b.v de sporthal e.d) wedstrijddagen voor de F3P.

  • Nemen actief deel aan besluitvormingsprocessen en vergaderingen van de subcommissie.

  • Zijn verantwoordelijk voor een goed financieel beheer en financiële rapportage. 

  • Ontplooien initiatieven en activiteiten m.b.t. het indoor kunstvlucht in Nederland.

  • Dragen zorg voor organisatie van de F3P wedstrijden.

 

Coördinator F3A-X:

 

Martin van Achteren

 

  • Coördineert met de clubs de wedstrijddagen voor de F3A-X wedstrijden.

  • Neemt actief deel aan besluitvormingsprocessen en vergaderingen van de SC.

  • Is verantwoordelijk voor een goed financieel beheer en financiële rapportage. 

  • Ontplooit initiatieven en activiteiten m.b.t. het big scale kunstvlucht in Nederland.

  • Draagt zorg voor organisatie van de F3A-X wedstrijden.

 

Uitvoerend team:

 

De vliegers

 

  • Dragen zorg voor de score verwerking tijdens de wedstrijd.

  • Plaatsen het kader voor aanvang van de wedstrijd en zorgt dat dit na de wedstrijd wordt opgeruimd.

  • Zorgen dat de score formulieren voor de juryleden gereed zijn.

  • Verzorgen een briefing aan de juryleden voor aanvang wedstrijd over de te vliegen programma's.

  • Dragen zorg voor een wedstrijdleiding gedurende de wedstrijddag.

  • Zijn in algemene zin verantwoordelijk voor een goed wedstrijdverloop gedurende de wedstrijddag.

Wedstrijden & Nederlands Kampioenschap

 

In Nederland worden vier wedstrijden per categorie en klasse georganiseerd voor bepaling van het Nederlands Kampioenschap, deze wedstrijden worden georganiseerd door de Subcommissie F3A Kunstvlucht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

De dagprijs en de Nederlands Kampioen word als volgt berekend;

 

Dagprijs

Op een wedstrijd worden in totaal 3 vluchten gemaakt, de beste 2 vluchten worden bij elkaar opgeteld en bepaald de winnaar van de dagprijs.

De winnaar van de dagprijs ontvangt een medaille of beker.

 

Nederlands Kampioenschap

In een seizoen worden 4 wedstrijden gevlogen in totaal dus 4 x 3=12 vluchten.

Van deze 12 vluchten kunt u er 5 missen door pech, vakantie of welke reden dan ook, dan blijven er nog 7 vluchten over om de kampioen mee te berekenen.

Aan het einde van het seizoen worden de beste 7 vluchten bij elkaar opgeteld en degene met de meeste punten is de Nederlands Kampioen.

De Nederlands kampioen ontvangt een wisselbeker voorzien van naam en een medaille met een diploma van het behaalde resultaat.


Welke categoriën & klassen zijn er?

 

Er zijn 3 verschillende categorieën namelijk, F3A (precisie kunstvlucht), F3A-X (big scale precisie kunstvlucht), en F3P (indoor precisie kunstvlucht).

 

Welke wedstrijd klassen zijn er ?

Elke categorie is onderverdeeld in drie klassen namelijk;

 

F3A

F3A (expert, internationaal programma)

F3A-B (gevorderden, internationaal programma)

F3A-C (beginner, nationaal programma)

 

F3A-X

F3A-X (expert, internationaal programma)

F3A-X-B (gevorderden, nationaal programma)

F3A-X-C (beginner, nationaal programma)

 

F3P

F3P-A (expert, internationaal programma)

F3P-B (gevorderden, internationaal programma)

F3P-C (beginner, internationaal programma)

F3P-AM (Aeromusical, internationaal programma)

 

Bij de categorie F3P is er nog een extra klasse namelijk AM (Aeromusical) dit is vliegen op muziek.

Welke figuren worden er zoal gevlogen?

 

De te vliegen figuren verschillen per klasse in moeilijkheidsgraad en hoeveelheid. 
In de A en B klasse word een programma met keer figuren gevlogen, wij noemen dit een turn around programma. De start en landing worden hier niet beoordeeld vanwege het feit dat er in deze klassen meer figuren gevlogen worden en met niet met de tijd uit komt.
In de C klasse hoeft men geen turn around programma te vliegen men mag hier een bocht vliegen om weer terug te keren naar het midden. Bij de C klasse worden alleen de midden figuren beoordeeld wel worden de start en landingsprocedure beoordeeld.
Hieronder een paar voorbeelden van figuren die zoal gevlogen worden, dit zijn zogenaamde midden figuren deze worden in het midden van de box voor de piloot gevlogen.


De keerfiguren worden aan het einde van de box gevlogen om weer naar het midden toe te kunnen vliegen. Afhankelijk van het te vliegen midden figuur komen deze figuren uit op de onder, midden of bovenlijn.
Keerfiguren hebben veelal een optie waardoor de piloot kan kiezen om deze van zich af of naar zich toe te vliegen. 
De meest voorkomende keerfiguren zijn de Split S en de Humpty bump waarvan hieronder een voorbeeld staat.
 Dit is slechts een heel klein voorbeeld van wat de piloten te wachten staat, Er bestaan ongeveer 150 figuren waar programma's uit gemaakt worden.
Deze figuren staan allemaal omschreven in de Sporting Code van de FAI. Deze vind u in de download sectie. Alle figuren staan aangegeven in zogenaamd aresti symbolen.

Ik ben geïnteresseerd ! en nu ?

 

Het precisie kunstvlucht vliegen is enorm leerzaam en uitdagend, men leert zijn of haar toestel uitermate goed kennen en zijn of haar niveau van sturen zal omhoog gaan. Ook leert men hier zijn of haar toestel goed af te stellen zodat het model als een streep door de lucht gaat. Men leert mixer functie van zijn of haar zender gebruiken en deze toe te passen op het model. Het vereist discipline om te trainen en  het gebruik van een coach of helper is dan ook aan te raden zodat men samen kan trainen om perfectie te bereiken. Het is meer een teamsport dan je in eerste instantie zou denken.

Op onze website staan tips & tricks voor het afstellen van uw model en op het forum word kennis van ervaren piloten gedeeld met minder ervaren piloten en beginners. Onder de weblinks knop vind u een groot aantal links naar webpagina's van organisaties, fabrikanten en websites van bekende internationale piloten en diverse forums.

 Wij geven ook clinics op vliegclubs, ook bij vliegclubs die niet zijn aangesloten bij de KNVvL. Hier geven wij een presentatie van wat kunstvlucht vliegen inhoud en kunnen desgewenst ook een demo geven van de diverse klassen. Hiervoor kunt u zich opgeven via het contact formulier van onze website. 

U bent uiteraard meer dan welkom om een keer te komen kijken op een van onze evenementen, Hiervan kunt de data terug zien onder de agenda sectie van deze website.

 

We hopen je snel te zien!

 

De subcommissie


Go to Top