Gepubliceerd in: Evenementen
Uitnodiging voor de jaarlijkse F3A jurycursus op 15 Maart 2015 in het gebouw van de KNVvL te Woerden.
Gepubliceerd in: Techniek
Dit is het tweede nieuwe toestel van BJ Craft genaamd de Essence. Ook dit toestel heeft een enorm hoge romp van ongeveer 40 cm !
Op zowel de Invitation en de Essence zijn verschillende vleugeltypes uitwisselbaar en ook de verschillende stabilo's zijn uitwisselbaar. Je kan de toestellen met een zo genaamd flying stabilizer kopen maar ook met een normaal stabilo.
Gepubliceerd in: Techniek
BJ Craft heeft zijn nieuwe lijn toestellen voor 2015 beschikbaar gesteld. Wat opvalt is dat de toestellen een enorm hoge romp hebben van ongeveer 40 cm !
Op zowel de Invitation en de Essence zijn verschillende vleugeltypes uitwisselbaar en ook de verschillende stabilo's zijn uitwisselbaar. Je kan de toestellen met een zo genaamd flying stabilizer kopen maar ook met een normaal stabilo.
Gepubliceerd in: Uitslagen
Sam heeft met grote afstand de rest van de deelnemers achter zich gelaten in de competitie.

Hij wist in 3 wedstrijden een totaal van 8000 punten te scoren. Op de 2 plek is Willo van Asseldonk geëindigd en de 3e plek ging naar Leonce Bimbergen, Leonce is de vader van Sam en leuk om te weten is dat alle drie de piloten afkomstig zijn van MVC Delta Oss.

Gepubliceerd in: Uitslagen
Erik Jochems mag zich Nederlands Kampioen F3A-B noemen. Hij was van de negen deelnemers de beste.

Ook hier kunnen we terug kijken op een goed seizoen, helaas niet altijd zonder schade zo waren er op de wedstrijd in Son 3 crashes te betreuren. De rest van het seizoen is goed verlopen met een stijgende lijn in het vliegniveau gedurende het seizoen. Dit was het laatste seizoen van het A-14 programma en volgend jaar zal het nieuwe A-16 programma gevlogen worden. 

Gepubliceerd in: Uitslagen
Derk van der Vecht is voor de 8ste keer op rij Nederlands Kampioen F3A geworden !

We kunnen terugkijken op een mooi vliegseizoen, zo werd voor het eerst vrijwillig het F programma gevlogen tijdens de voorrondes en dit ging iedereen redelijk goed af. Het idee erachter was dat iemand die F vloog in de voorrondes een van deze 3 vluchten in kon zetten als joker tijdens de finale, Dit pakte met name voor Danny erg goed uit.

Gepubliceerd in: Informatie


F3A is een indeling in de internationale modelvliegsport zoals deze beschreven is in de sportingcode (reglement radio bestuurd motor aangedreven precisie kunstvlucht) van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI).

F (radio bestuurd) 3 (motor aangedreven) A (precisie kunstvlucht).

In deze tak van sport is het de "kunst" de voorgeschreven figuren zo perfect mogelijk uit te voeren met een constante snelheid en op gracieuze wijze.

Alle figuren worden beoordeeld door  een 5 tal juryleden elk voorzien van een schrijver deze noteert de punten voor het jurylid zodat hij zich kan concentreren op het beoordelen van de figuren.

Men begint het figuur met een cijfer 10 en zal voor elke fout minimaal 1 tot meerdere punten aftrekken afhankelijk van de fout. 

Kunstvlucht vliegen is een uitdagende tak van onze sport, het vereist discipline en doorzettingsvermogen. U leert kennis op te doen van het afstellen van uw model en u vliegniveau zal stijgen naar mate u langer traint.

De piloot vliegt de op de aresti afgebeelde figuren en voert deze volgens de figuur omschrijving in de sportingcode uit.

Gepubliceerd in: Informatie

 

Aresti is te omschrijven als een soort van steno dat gebruikt wordt bij kunstvlucht vliegen. 

Aerobatic vliegers hebben altijd het probleem gehad hoe ze hun vluchten op een duidelijke en eenduidige manier op papier konden zetten. Tot de vijftiger jaren waren er vele persoonlijke stijlen en manieren. Sommigen hiervan begonnen op nationaal niveau ingang te vinden, maar er was nog steeds geen internationale overeenstemming over de manier van noteren.

Francois D'Huc Dressler uit Frankrijk publiceerde in 1955 en 1956 een systeem in Aviasport en Aeronautics. Dit systeem was in algemeen gebruik tot en met 1962, ondanks Dresslers overlijden in 1957. Maar in 1961 verscheen onder de titel 'Sistema Aresti' een nieuw boek van de Spaanse kolonel Jose Luis de Aresti Aguirre.

Aangezien de Wereldkampioenschappen van 1964 in Aresti’s vaderland Spanje werden gehouden werd dit systeem in 1963 door de CIVA tot standaard voor deze wedstrijd verheven. Dit systeem gebruikte niet alleen een serie basissymbolen waarmee duizenden combinaties van mogelijke figuren konden worden weergegeven, maar het kende aan elke figuur ook een moeilijkheidsgraad toe, zodat een objectieve vorm van jureren mogelijk werd. In zijn latere vormen bevatte de Aresti Dictionary echter meer dan 15.000 figuren, waardoor het toch een te omvangrijk en onhandig te hanteren instrument werd.

In het midden van de tachtiger jaren installeerde de CIVA een werkgroep om Aresti’s creatie te rationaliseren en vereenvoudigen, zodat het gemakkelijker te gebruiken zou zijn en zou voldoen aan de eisen en het niveau van internationaal wedstrijdvliegen zoals dat zich tot die tijd ontwikkeld had. In deze werkgroep hadden leden uit Zuid-Afrika, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Polen, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk zitting.

Hun aanbevelingen werden door de CIVA aangenomen en in 1987 gepubliceerd als de FAI Aerobatic Catalogue. Deze catalogus wordt jaarlijks door de CIVA geëvalueerd en wordt onderhouden als een up-to-date referentie, die nu in elektronische vorm voor iedereen vrijelijk beschikbaar is. Het systeem wordt nu wereldwijd gebruikt als de basis voor alle wedstrijden. In 2002 werd het hernoemd als de FAI Aresti Aerobatics Catalogus als erkenning van kolonel Aresti’s grootse contributie aan de sport van het kunstvliegen.

Hieronder een verklaring van veel gebruikte symbolen;


Gepubliceerd in: Informatie

 

De autoriteit van onze sport is in Nederland de afdeling modelvliegsport van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en in internationaal verband de afdeling aeromodelling van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) welke is aangesloten bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

 

Wat doet de Subcommissie ?

  • Het organiseren van wedstrijden t.b.v. het Nederlands kampioenschap radio bestuurde kunstvlucht in de klasse F3A-A/B/C, F3P-A/B/C/AM en F3A-X.

  • Het in de breedte stimuleren van de radio bestuurde kunstvlucht. Dit willen wij bereiken door:

  • Het enthousiasmeren en stimuleren van modelvliegers om kunstvlucht te gaan vliegen.

  • Het geven van clinics op model vliegclubs, ook clubs die niet bij de KNVvL zijn aangesloten.

  • Het organiseren van een jaarlijkse jurycursus.

  • Het promoten van onze sport in de media en op evenementen.

  • Het up to date houden van de officiële website (http://www.f3a.nl).

 

Uit wie bestaat de Subcommissie en wie doet wat ?

 

Voorzitter:

 

Haijo Berendse

 

  • Is het eerste aanspreekpunt voor KNVvL aangelegenheden.

  • Treedt op als aanspreekpunt voor juryleden, zowel internationaal als nationaal.

  • Deelt juryleden in en organiseert jaarlijks de jurycursus.

  • Is (eind) verantwoordelijk voor de organisatie en de wedstrijdleiding.

  • Draagt zorg voor de correspondentie m.b.t. de nationale en internationale wedstrijden.

  • Draagt zorg voor de invoer en vertaling van nieuwe wedstrijdprogramma's.

 

Secretaris:

 

Ton Goede

 

  • Is het tweede aanspreekpunt voor KNVvL aangelegenheden.

  • Treedt op als tweede aanspreekpunt voor juryleden, zowel internationaal als nationaal.Financiën:

 

Henk Penterman

 

  • Beheert de financiën van de F3A, betaling naar clubs, juryleden en inschrijfgelden.

  • Draagt zorg voor een jaarlijks financieel overzicht en rapportage aan KNVvL.

 

Coördinatoren F3A A/B/C:

 

Ferry van Meerkerk, Roy Oostema en Ton Goede

 

  • Coördineren met de clubs de wedstrijddagen voor de F3A A/B/C wedstrijden.

  • Dragen zorg voor organisatie van de F3A A/B/C wedstrijden.

  • Nemen actief deel aan besluitvormingsprocessen en vergaderingen van de subcommissie.

  • Ontplooien initiatieven en activiteiten m.b.t kunstvlucht in Nederland.

 

Coördinatoren F3P-A/B/C en AM:

 

Winfried de Vries en Dick van der Vecht

  • Coördineren met de vliegers en gemeenten (huur t.b.v de sporthal e.d) wedstrijddagen voor de F3P.

  • Nemen actief deel aan besluitvormingsprocessen en vergaderingen van de subcommissie.

  • Zijn verantwoordelijk voor een goed financieel beheer en financiële rapportage. 

  • Ontplooien initiatieven en activiteiten m.b.t. het indoor kunstvlucht in Nederland.

  • Dragen zorg voor organisatie van de F3P wedstrijden.

 

Coördinator F3A-X:

 

Martin van Achteren

 

  • Coördineert met de clubs de wedstrijddagen voor de F3A-X wedstrijden.

  • Neemt actief deel aan besluitvormingsprocessen en vergaderingen van de SC.

  • Is verantwoordelijk voor een goed financieel beheer en financiële rapportage. 

  • Ontplooit initiatieven en activiteiten m.b.t. het big scale kunstvlucht in Nederland.

  • Draagt zorg voor organisatie van de F3A-X wedstrijden.

 

Uitvoerend team:

 

De vliegers

 

  • Dragen zorg voor de score verwerking tijdens de wedstrijd.

  • Plaatsen het kader voor aanvang van de wedstrijd en zorgt dat dit na de wedstrijd wordt opgeruimd.

  • Zorgen dat de score formulieren voor de juryleden gereed zijn.

  • Verzorgen een briefing aan de juryleden voor aanvang wedstrijd over de te vliegen programma's.

  • Dragen zorg voor een wedstrijdleiding gedurende de wedstrijddag.

  • Zijn in algemene zin verantwoordelijk voor een goed wedstrijdverloop gedurende de wedstrijddag.

Gepubliceerd in: Informatie

 

In Nederland worden vier wedstrijden per categorie en klasse georganiseerd voor bepaling van het Nederlands Kampioenschap, deze wedstrijden worden georganiseerd door de Subcommissie F3A Kunstvlucht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

De dagprijs en de Nederlands Kampioen word als volgt berekend;

 

Dagprijs

Op een wedstrijd worden in totaal 3 vluchten gemaakt, de beste 2 vluchten worden bij elkaar opgeteld en bepaald de winnaar van de dagprijs.

De winnaar van de dagprijs ontvangt een medaille of beker.

 

Nederlands Kampioenschap

In een seizoen worden 4 wedstrijden gevlogen in totaal dus 4 x 3=12 vluchten.

Van deze 12 vluchten kunt u er 5 missen door pech, vakantie of welke reden dan ook, dan blijven er nog 7 vluchten over om de kampioen mee te berekenen.

Aan het einde van het seizoen worden de beste 7 vluchten bij elkaar opgeteld en degene met de meeste punten is de Nederlands Kampioen.

De Nederlands kampioen ontvangt een wisselbeker voorzien van naam en een medaille met een diploma van het behaalde resultaat.


Gepubliceerd in: Informatie

 

Er zijn 3 verschillende categorieën namelijk, F3A (precisie kunstvlucht), F3A-X (big scale precisie kunstvlucht), en F3P (indoor precisie kunstvlucht).

 

Welke wedstrijd klassen zijn er ?

Elke categorie is onderverdeeld in drie klassen namelijk;

 

F3A

F3A (expert, internationaal programma)

F3A-B (gevorderden, internationaal programma)

F3A-C (beginner, nationaal programma)

 

F3A-X

F3A-X (expert, internationaal programma)

F3A-X-B (gevorderden, nationaal programma)

F3A-X-C (beginner, nationaal programma)

 

F3P

F3P-A (expert, internationaal programma)

F3P-B (gevorderden, internationaal programma)

F3P-C (beginner, internationaal programma)

F3P-AM (Aeromusical, internationaal programma)

 

Bij de categorie F3P is er nog een extra klasse namelijk AM (Aeromusical) dit is vliegen op muziek.

Gepubliceerd in: Informatie

 

De te vliegen figuren verschillen per klasse in moeilijkheidsgraad en hoeveelheid. 
In de A en B klasse word een programma met keer figuren gevlogen, wij noemen dit een turn around programma. De start en landing worden hier niet beoordeeld vanwege het feit dat er in deze klassen meer figuren gevlogen worden en met niet met de tijd uit komt.
In de C klasse hoeft men geen turn around programma te vliegen men mag hier een bocht vliegen om weer terug te keren naar het midden. Bij de C klasse worden alleen de midden figuren beoordeeld wel worden de start en landingsprocedure beoordeeld.
Hieronder een paar voorbeelden van figuren die zoal gevlogen worden, dit zijn zogenaamde midden figuren deze worden in het midden van de box voor de piloot gevlogen.


De keerfiguren worden aan het einde van de box gevlogen om weer naar het midden toe te kunnen vliegen. Afhankelijk van het te vliegen midden figuur komen deze figuren uit op de onder, midden of bovenlijn.
Keerfiguren hebben veelal een optie waardoor de piloot kan kiezen om deze van zich af of naar zich toe te vliegen. 
De meest voorkomende keerfiguren zijn de Split S en de Humpty bump waarvan hieronder een voorbeeld staat.
 Dit is slechts een heel klein voorbeeld van wat de piloten te wachten staat, Er bestaan ongeveer 150 figuren waar programma's uit gemaakt worden.
Deze figuren staan allemaal omschreven in de Sporting Code van de FAI. Deze vind u in de download sectie. Alle figuren staan aangegeven in zogenaamd aresti symbolen.Te Koop

Zoeken

Wie is er online?

We hebben 95 gasten en geen leden online

Go to Top