Inschrijven

Inschrijfformulier

Inschrijfgelden moeten worden voldaan op het volgende rekeningnummer:

NL75INGB 0428806279 t.n.v. S. Schrichte

F3A-A Klasse: 20,00 Euro

F3A-B Klasse: 20,00 Euro

F3A-C Klasse 10,00 Euro